PARTICIPASSIE

DOEN waar je HART ligt!


 • Voor maatwerk in (arbeids)participatie
 • Voor maatschappelijke ondersteuning gericht op het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid

 


Dit moment zou zo maar een goed moment kunnen zijn om andere keuzes te maken, om op onderzoek uit te gaan en misschien wel het roer helemaal om te gooien!


 • Wil jij iets anders gaan doen met je leven, iets anders op het vlak van (on)betaald werk of studie?
 • Ben jij je als werkzoekende aan het (her)oriënteren op de arbeidsmarkt?
 • Wil je met je leidinggevende in gesprek omdat je niet meer lekker op je plek zit?
 • Zie je geen toekomst meer als ondernemer en wil je graag iets anders gaan doen?
 • Of sta je voor een lastige studiekeuze?

 

Als dit de vragen zijn die jou bezig houden...

...dan kan Participassie jou zeker helpen bij het verkennen van de mogelijkheden, door samen met jou op onderzoek uit te gaan naar wat jij het liefste wil doen en wat het beste past bij jouw unieke set van kwaliteiten en talenten. " Participassie is jouw partner in het proces naar het kunnen doen waar je hart ligt!"

 


Waarom?

 • Participassie is gespecialiseerd in deze vraagstukken en heeft als core business om mensen te helpen bij het bereiken van hun (professionele) doelen.
 • Participassie heeft een speciale tool ontwikkeld voor een grondige analyse op het kruispunt van passie, eigen kwaliteiten en de kansen op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat er veel zelfinzicht waardoor je als klant beter bent toegerust om goede afwegingen te maken bij belangrijke keuzes in het leven.
 • Met een internationaal gecertificeerd jobcoach in huis is Participassie geautoriseerd om maatwerk begeleiding te bieden, variërend van losse modules tot integrale re-integratietrajecten. 
  Belangrijkste modules: assessments, bemiddeling en plaatsing, jobcoaching.


Voor wie?

Participassie biedt (individuele) coaching en begeleiding aan voornamelijk vrouwen die moeite hebben met het toetreden tot de Nederlandse arbeidsmarkt of breder bij het participeren in de Nederlandse samenleving. Zie tevens onderstaande nadere toelichting op doelgroep en aanbod.

Als er ruimte voor is, kan er eventueel een uitzondering worden gemaakt in de doelgroep. 


Interesse?

Indien u interesse heeft in ons aanbod of vragen anderszins, neem gerust contact op!
Maak gebruik van het contactformulier of bel voor een vrijblijvende kennismaking.


Missie en visie
Focus
We gaan uit van de talenten, krachten, kwaliteiten en mogelijkheden van de participant.Missie
Iedereen kan, mag of moet iets doen: participeren. Iedereen wil graag iets doen dat hij of zij het liefste doet: passie!

Het is onze missie om die basis elementen met elkaar te verbinden: doen waar je hart ligt!

Visie
Wij maken vruchtbare connecties voor onze klanten, waarin we altijd zullen streven naar ultieme win win situaties.


  

Toelichting doelgroep en aanbod

Onze dienstverlening is met name gericht op specifieke groepen vrouwen, zoals expat vrouwen, migrantenvrouwen, statushouders en slachtoffers van huiselijk geweld. 

Door hun bijzondere positie ervaren zij andere obstakels bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten, wensen en (professionele) doelen. Zonder deskundige hulp blijven hun talenten vaak onbenut.

Maatwerk
Participassie zorgt voor ondersteuning op maat bij het verzilveren van kwaliteiten en het verkrijgen van toegang tot de juiste bronnen. Daarnaast door aanspreekpunt te zijn voor werkgevers die graag kansen en mogelijkheden willen bieden in de vorm van een betaalde baan of om bijvoorbeeld werkervaring op te doen.

Aanbod
Participassie vervult een brugfunctie, door middel van een gevarieerd aanbod, van individuele begeleiding, arbeidsbemiddeling en jobcoaching tot integrale re-integratietrajecten. Diverse empowerment programma's behoren tot de mogelijkheden.

Doelstelling
De doelstelling van Participassie is het bereiken van economische onafhankelijkheid voor onze klanten. Daarom is ieder traject nadrukkelijk gericht op het streven naar een betaalde baan.

Boven alles
Gaat Participassie over DOEN waar je HART ligt! Het is dan ook onze hoofddoelstelling om onze cliënten te helpen in het proces om dat doel te bereiken.

 

Over ons

Eigenaar en oprichter
Rionne van de Laar
 

Re-integratie professional en social professional in 1 

 • NOLOC Keurmerk Register jobcoach
  Methodiek: Supported Employment (Elan Training)
 • Cum laude afgestudeerd social worker met praktijkgericht onderzoek naar het bevorderen van (arbeids)participatie, getiteld 'Wel een wil, nu nog een weg' (Fontys Hogeschool) 


Collectief

Participassie werkt nauw samen met andere professionals in het werkveld van participatie en re-integratie.


In de pers

Interview Tijdschrift Sociale Vraagstukken 2019
Alumni eerste lichting over Fontys Social Work nieuwe stijl
ArtikelTSVnajaar2019.pdf (132.47KB)
Interview Tijdschrift Sociale Vraagstukken 2019
Alumni eerste lichting over Fontys Social Work nieuwe stijl
ArtikelTSVnajaar2019.pdf (132.47KB)


Interview Neos Jaarbeeld 2015
Maatwerk slachtoffers huiselijk geweld | Bron: https://issuu.com/st-neos/docs/neos_jaarbeeld_2015_2f5ce4317c7848
Artikel Arbeidsparticipatie vlot getrokken 2015.pdf (3.21MB)
Interview Neos Jaarbeeld 2015
Maatwerk slachtoffers huiselijk geweld | Bron: https://issuu.com/st-neos/docs/neos_jaarbeeld_2015_2f5ce4317c7848
Artikel Arbeidsparticipatie vlot getrokken 2015.pdf (3.21MB)


Bijdrage aan Casuistiekbundel rond het thema informele ondersteuning
Stilstaan om vooruit te komen | Movisie - Werkplaats Sociale Domein Noord Brabant Fontys
Casus De sociale professional in de praktijk van lotgenotencontact 2015.pdf (863.88KB)
Bijdrage aan Casuistiekbundel rond het thema informele ondersteuning
Stilstaan om vooruit te komen | Movisie - Werkplaats Sociale Domein Noord Brabant Fontys
Casus De sociale professional in de praktijk van lotgenotencontact 2015.pdf (863.88KB)