PARTICIPASSIE

DOEN waar je HART ligt!

 

Heb jij doelen op het vlak van (on)betaald werk?


 • Wil jij iets anders gaan doen, iets waar je weer blij van wordt?
 • Ben jij je als werkzoekende aan het (her)oriënteren op de arbeidsmarkt?
 • Wil je met je leidinggevende in gesprek omdat je niet meer lekker op je plek zit?
 • Ben je op zoek naar werk waarin je je passie kwijt kunt?

 

Als dit vragen zijn die jou bezig houden...

...dan kan Participassie jou helpen bij het verkennen van de mogelijkheden, door samen met jou op onderzoek uit te gaan naar wat jij het liefste wil doen en wat het beste past bij jouw kwaliteiten. " Participassie is jouw partner in het proces naar het kunnen doen waar je hart ligt!"

 


Waarom?

Participassie zorgt voor ondersteuning op maat bij het bereiken van doelen op het vlak van (on)betaald werk, bij het verzilveren van kwaliteiten en het weer benutten van onbenut talent.

 • Met het NOLOC Keurmerk Register Jobcoach is Participassie toegerust om maatwerk begeleiding te bieden op het vlak van (arbeids)participatie, variërend van analyse, arbeidsbemiddeling en plaatsing tot jobcoaching.
 • Met een achtergrond in de hulpverlening kunnen belemmerende factoren eerder worden gesignaleerd, beheersbaar worden gemaakt of kan er passend worden doorverwezen naar hulpverlenende instanties.


Wat kan Participassie voor je doen?

Allereerst krijg je hulp bij het overzichtelijk in kaart brengen van jouw unieke set van kwaliteiten en talenten.


Middels een methode die een grondige (zelf)analyse mogelijk maakt op het kruispunt van passie, eigen kwaliteiten en de kansen op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat er meer zelfinzicht waardoor je als klant beter bent toegerust om goede afwegingen te maken bij belangrijke keuzes rondom participatie.


Na de analysefase kan Participassie je helpen:

 • Bij het trainen van ontbrekende (sollicitatie en presentatie) vaardigheden.
 • Door aanspreekpunt te zijn voor werkgevers die graag kansen en mogelijkheden willen bieden in de vorm van (on)betaald werk of een werkervaringsplek.
 • Bij het vinden en behouden van bij voorkeur betaald werk.


Voor wie?

Participassie biedt (individuele) coaching en begeleiding voor iedereen die doelen heeft op het vlak van (on)betaald werk!

 • De methode is toepasbaar op vrijwel alle doelgroepen.
 • Met een specialisme in het begeleiden van vrouwen in afhankelijkheidsrelaties.

Voor gemeenten en uitkerende instanties kunnen we zorgen voor:

 • Maatwerk in (arbeids)participatie
 • Maatschappelijke ondersteuning gericht op het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid


Interesse?

Indien u interesse heeft in het aanbod of vragen anderszins, neem gerust contact op!
Maak gebruik van het contactformulier of bel voor een vrijblijvende kennismaking.


Over ons

Eigenaar en oprichter
Rionne van de Laar

NOLOC gecertificeerd re-integratie professional en social professional in 1


Collectief
Participassie werkt nauw samen met andere professionals in het werkveld van participatie en re-integratie.

Missie en visie van Participassie
Focus
We gaan altijd uit van de talenten, krachten, kwaliteiten en mogelijkheden van de participant.


Missie
Iedereen kan, mag of moet iets doen: participeren. Iedereen wil graag iets doen dat hij of zij het liefste doet: passie!
Onze missie is de verbinding van deze elementen: doen waar je hart ligt!

Visie
We maken vruchtbare connecties voor onze klanten, waarin we altijd zullen streven naar ultieme win win situaties.


  

Toelichting specifieke doelgroep

De dienstverlening van Participassie is met name gericht op vrouwen die door hun bijzondere positie moeite hebben met het toetreden tot de arbeidsmarkt omdat zij zich in een afhankelijkheidsrelatie bevinden.

Denk hierbij aan slachtoffers van huiselijk geweld en expat vrouwen. Door hun bijzondere positie ervaren zij andere obstakels bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten, wensen en (professionele) doelen. Zonder deskundige hulp blijven hun talenten vaak onbenut.

Maatwerk

De ondersteuning van deze doelgroep is gericht op het doorbreken van isolement, het vergroten van zelfvertrouwen met een brugfunctie naar de eerste stappen op de arbeidsmarkt.

Doelstelling

De doelstelling is het bereiken van financiële onafhankelijkheid en economische zelfstandigheid voor de klant. Daarom is ieder traject nadrukkelijk gericht op het streven naar een betaalde baan. Arbeidsparticipatie wordt expliciet ingezet als middel in het doorbreken van afhankelijkheid.

Boven alles

..gaat Participassie over kunnen DOEN waar je HART ligt! Het is dan ook de hoofddoelstelling om iedere klant te helpen in het proces om dat doel te bereiken vanuit ieders individuele mogelijkheden.

 In de pers