PARTICIPASSIE

DOEN waar je HART ligt!

 

Heb jij doelen op het vlak van (on)betaald werk?
 

 • Wil jij iets anders gaan doen met je leven, iets anders op het vlak van werk of studie?
 • Ben jij je als werkzoekende aan het (her)oriënteren op de arbeidsmarkt?
 • Wil je met je leidinggevende in gesprek omdat je niet meer lekker op je plek zit, zie je geen toekomst meer als ondernemer en wil je graag iets anders gaan doen, sta je voor een lastige studiekeuze?
 • Of wil je op een andere manier graag participeren en doe je het liefst iets waarin je je passie kwijt kunt?

 

Als dit vragen zijn die jou bezig houden...

...dan kan Participassie jou zeker helpen bij het verkennen van de mogelijkheden, door samen met jou op onderzoek uit te gaan naar wat jij het liefste wil doen en wat het beste past bij jouw unieke set van kwaliteiten en talenten. 



" Participassie is jouw partner in het proces naar het kunnen doen waar je hart ligt!"

 


Waarom?
Participassie zorgt voor ondersteuning op maat bij het bereiken van doelen op het vlak van (on)betaald werk.

 • Met het NOLOC Keurmerk Register Jobcoach is Participassie toegerust om maatwerk begeleiding te bieden op het vlak van (arbeids)participatie, variërend van analyse, bemiddeling en plaatsing tot jobcoaching.
 • Met een achtergrond in de hulpverlening kunnen belemmerende factoren eerder worden gesignaleerd, beheersbaar worden gemaakt of kan er passend worden doorverwezen naar hulpverlenende instanties.

 

Wat kan Participassie voor je doen?

Allereerst helpen we je bij het overzichtelijk in kaart brengen van jouw kwaliteiten en talenten. Daarvoor is een unieke methode ontwikkeld, die voor iedereen begrijpelijk is.


Deze methode maakt een grondige (zelf)analyse mogelijk op het kruispunt van passie, eigen kwaliteiten en de kansen op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat er veel zelfinzicht waardoor je als klant beter bent toegerust om goede afwegingen te maken bij belangrijke keuzes in het leven.

Toelichting methode volgt


Na een uitvoerige analyse kan Participassie je vervolgens helpen:

 • Bij het trainen van ontbrekende (sollicitatie)vaardigheden en het verkrijgen van toegang tot de juiste bronnen. 
 • Door aanspreekpunt te zijn voor werkgevers die graag kansen en mogelijkheden willen bieden in de vorm van (on)betaald werk of een werkervaringsplek.
 • Bij het vinden en behouden van bij voorkeur betaald werk. 


Voor wie?

Participassie biedt (individuele) coaching en begeleiding aan iedereen die doelen heeft op het vlak van (on)betaald werk!

 • Met een specialisme in het begeleiden van vrouwen die door hun bijzondere positie moeite hebben met het toetreden tot de arbeidsmarkt of breder bij het participeren in de Nederlandse samenleving. Zie onderstaande nadere toelichting op doelgroep en aanbod. 
 • De methode van Participassie is echter toepasbaar op vrijwel alle doelgroepen!

Voor gemeenten en uitkerende instanties kunnen we zorgen voor:

 • Maatwerk in (arbeids)participatie
 • Maatschappelijke ondersteuning gericht op het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid
 • Het aanbod is met name gericht op het zetten van de eerste stappen op de arbeidsmarkt.

Interesse?

Indien u interesse heeft in het aanbod of vragen anderszins, neem gerust contact op!
Maak gebruik van het contactformulier of bel voor een vrijblijvende kennismaking.


Missie en visie




Focus
We gaan altijd uit van de talenten, krachten, kwaliteiten en mogelijkheden van de participant.


Missie
Iedereen kan, mag of moet iets doen: participeren. Iedereen wil graag iets doen dat hij of zij het liefste doet: passie!
Onze missie is de verbinding van deze elementen: doen waar je hart ligt!

Visie
We maken vruchtbare connecties voor onze klanten, waarin we altijd zullen streven naar ultieme win win situaties.


  

Toelichting doelgroep en aanbod

De dienstverlening van Participassie is met name gericht op specifieke groepen vrouwen, zoals slachtoffers van huiselijk geweld, migrantenvrouwen en expat vrouwen. 

Door hun bijzondere positie ervaren zij namelijk specifieke obstakels bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten, wensen en (professionele) doelen. Zonder deskundige hulp blijven hun talenten vaak onbenut.

Maatwerk
Participassie zorgt voor ondersteuning op maat bij het verzilveren van kwaliteiten en het weer benutten van onbenut talent.

Aanbod
Participassie vervult een brugfunctie, door middel van een gevarieerd aanbod, van een uitgebreide (zelf)analyse, tot arbeidsbemiddeling en jobcoaching. Diverse empowerment programma's behoren tot de mogelijkheden.

Doelstelling
De doelstelling is het bereiken van financiële onafhankelijkheid en economische zelfstandigheid voor de klant. Daarom is ieder traject nadrukkelijk gericht op het streven naar een betaalde baan. Arbeidsparticipatie wordt namelijk expliciet ingezet als middel in het doorbreken van afhankelijkheid en als middel voor herstel.

Boven alles
..gaat Participassie over kunnen DOEN waar je HART ligt! Het is dan ook de hoofddoelstelling om iedere klant te helpen in het proces om dat doel te bereiken vanuit ieders individuele mogelijkheden.

 

Over ons

Eigenaar en oprichter
Rionne van de Laar
 

Re-integratie professional en social professional in 1 

 • NOLOC Keurmerk Register jobcoach
  Methodiek: Supported Employment (Elan Training)
 • Cum laude afgestudeerd social worker met praktijkgericht onderzoek naar het bevorderen van (arbeids)participatie, getiteld 'Wel een wil, nu nog een weg' (Fontys Hogeschool) 


Collectief

Participassie werkt nauw samen met andere professionals in het werkveld van participatie en re-integratie.


In de pers

Interview Tijdschrift Sociale Vraagstukken 2019
Alumni eerste lichting over Fontys Social Work nieuwe stijl
ArtikelTSVnajaar2019.pdf (132.47KB)
Interview Tijdschrift Sociale Vraagstukken 2019
Alumni eerste lichting over Fontys Social Work nieuwe stijl
ArtikelTSVnajaar2019.pdf (132.47KB)


Interview Neos Jaarbeeld 2015
Maatwerk slachtoffers huiselijk geweld | Bron: https://issuu.com/st-neos/docs/neos_jaarbeeld_2015_2f5ce4317c7848
Artikel Arbeidsparticipatie vlot getrokken 2015.pdf (3.21MB)
Interview Neos Jaarbeeld 2015
Maatwerk slachtoffers huiselijk geweld | Bron: https://issuu.com/st-neos/docs/neos_jaarbeeld_2015_2f5ce4317c7848
Artikel Arbeidsparticipatie vlot getrokken 2015.pdf (3.21MB)


Bijdrage aan Casuistiekbundel rond het thema informele ondersteuning
Stilstaan om vooruit te komen | Movisie - Werkplaats Sociale Domein Noord Brabant Fontys
Casus De sociale professional in de praktijk van lotgenotencontact 2015.pdf (863.88KB)
Bijdrage aan Casuistiekbundel rond het thema informele ondersteuning
Stilstaan om vooruit te komen | Movisie - Werkplaats Sociale Domein Noord Brabant Fontys
Casus De sociale professional in de praktijk van lotgenotencontact 2015.pdf (863.88KB)